WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts of fysiotherapeut een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

De wet heeft tot doel de rechtspositie van de patiënt te versterken.

De WGBO regelt:
• recht op informatie over de medische situatie
• toestemming voor een medische behandeling
• inzage in het medisch dossier
• recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens
• recht op vrije artsenkeuze
• vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen.

Naast rechten hebben patiënten ook plichten: de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

De volledige wettekst kunt u lezen door hier te klikken