Samenwerking in de zorg met diverse partners

Wij zien dat samenwerken in de zorg een goede bijdrage kan leveren aan het welzijn van onze patienten. Zorg op de juiste plek op het juiste moment samen met bijvoorbeeld uw huisarts, specialist en wijkzorg is een goede manier om efficiente zorg te kunnen leveren. Wij zijn dan ook lid van Fletio Cura, dit is een wijksamenwerkingsverband in onze regio.