Klachtenregeling en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

U mag ervan uitgaan dat wij als fysiotherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patienten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelende fysiotherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit onze praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief of per mail.

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor uw klacht melden bij onze klachtenfunctionaris. Per 1 januari 2017 zijn wij aangesloten bij de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie.

Als zorgaanbieder zijn wij verplicht om alle vormen van geweld in de zorgrelatie te melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Informatie met telefoonnummers en adressen, vindt u op het internet bij de KNGF (de beroepsvereniging van fysiotherapeuten):  Klachtenregeling – de Fysiotherapeut