Fysiotherapie

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, elektrotherapie, advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is of leert u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten. Bijvoorbeeld: te gespannen spieren, peesontstekingen, bandpijn en artrose. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. Zoals o.a. de gevolgen van: M.S., een beroerte, Cara, hartinfarct en verklevingen.
Met behulp van fysiotherapie kunnen de functiestoornissen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. De daaraan gekoppelde beperkingen kunnen geoptimaliseerd, hersteld of verbeterd worden.

Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan:
pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten zwelling van gewrichten – krachtsvermindering – bewegingsbeperking – stijfheid – problemen met bewegen – evenwichtsstoornissen – ademhalingsproblemen -vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering a.g.v. een andere onderliggende aandoening.

Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet. Als er een indicatie is voor fysiotherapie volgt er een intake en onderzoek. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of u andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.
De huisarts of specialist kan u ook verwijzen.